Om Tsutsumi Jugo Ryu

Tsutsumi Jugo Ryu Jujutsu (TJR) är en modern kampsport som spårar sitt ursprung till Jan de Jong Jujutsu, Minoru Mochizukis jujutsu och Tsutsumi Hozan Ryu jujutsu, ett system som går tillbaka till runt slutet av 1300 eller början av 1400 talet i Japan.

TJR är skapat av Peter D Clarke, en av Jan de Jongs äldsta elever. Peter påbörjade träning i jujutsu med Jan de Jong 1973. Jan de Jongs system har en teknisk gradering till 3: e Dan och därefter fanns bara hedersgrader. Peter avslutade sin tekniska gradering i februari 1999. 2003 tilldelade Jan de Jong Peter 6:e Dan i "Jan de Jong Jujutsu" innan han dog senare under det året.

Att spåra historia och utveckling av jujutsu system är ofta svårt. Jan de Jong föddes Indonesien och han tränade i Tsutsumi Hozan Ryu jujutsu under två japanska bröder, S. Saito (8: e Dan), och K. Saito (7th Dan) i Indonesien. Han sa att han började träna vid sju års ålder och graderade till 3: e Dan 1939, strax innan han reste till Holland. Även om hans instruktörers bakgrund är knapphändig i bästa fall, förstod Jan att hans instruktörers lärare var Maseo Tsutsumi.

Jan de Jong tillbringade andra världskriget i Holland som en medlem av den Holländska motståndsrörelsen och undervisade jujutsu i Rotterdam under en del av denna tid. Efter kriget återvände han till Indonesien som sjukgymnast med Kungliga Holländska Ostindiska armén och sedan emigrerade han till Australien 1952. Han började undervisa kampsport i Perth vid sin ankomst och skolan blev hans heltidssyssla under 1960-talet.

 Förutom sina ursprungliga lärare, var den andra stora jujutsuinfluensen Minoru Mochizuki. Jan de Jong tränade en kortare tid under 1969 vid Mochizukis skola i Shizuoka, Japan. Minoru Mochizuki var en mycket känd japansk kampkonstnär med lång erfarenhet. Under tiden där graderade han även till 1:e Dan i Yoseikan Aikido och 1st Dan Shotokan karate. En av Mochizuki mest seniora instruktörer flyttade till Perth och undervisade på Jan de Jongs skola under en tid runt 1972 - 73 innan denne startade sin egen skola i Perth 1974.

Första gången Peter utvecklade ett jujutsu system var på begäran av Jan de Jong för att skapa ett system för svartbältesgradering för the Australian Ju-Jitsu Association. Detta utvecklades av Peter i slutet av 1980-talet. Det användes av the Australian Ju-Jitsu Association under ett antal år tills Jan de Jong och the Australian Ju-Jitsu Association gick skilda vägar.

Southern Cross Bujutsu startades 2001. Inledningsvis hade Southern Cross Bujutsu bara ungdomsträning, ett vuxensystem utvecklades under 2002. Vuxensystemet har utvecklats till TJR. Det var ett tillfälle för en nystart och ta erfarenheter från de som gått före och bygga vidare på dessa insatser.

Tsutsumi Jugo Ryu betyder Tsutsumi jujutsu från Australien. Det refererar till ursprunget i Tsutsumi Hozan ryu men också att dess senaste inkarnation är från Australien och Jan de Jongs bidrag med sin varierande bakgrund inom kampsport. TJR är inte en traditionell stil och varierar kraftigt från den traditionella Tsutumi Hozan Ryu som sägs ha fortsatt i Tokyo Japan fram till 1980-talet. Exakt vad av Tsutsumi Hozan Ryu som fördes vidare av bröderna Saito till Jan de Jong förblir ett mysterium och är en källa till vissa spekulationer. Mochizukis inflytandet på Jan var omfattande, liksom erfarenheterna från den Holländska motståndsrörelsen och hans utbildning i Europa. Blandningen av dessa olika källor var "Jan de Jong Jujutsu" det namn som används från omkring 1998 i stället för det tidigare "Tsutsumi Hozan Jujutsu". Det var på denna bas som TJR byggdes.

TJR handlar om undervisning i en modern, relevant och systematisk metod för självförsvar. Det handlar inte om sport eller tävlingsmässiga former, inte heller om att bevara traditionella metoder för bevarandes skull. Det handlar om att lära ut ett modernt system för självförsvar som kan läras in på det mest effektiva och snabbaste sättet. Systemet utvecklas kontinuerligt för att hitta bättre sätt att nå önskat resultat, att vara ett effektivt självförsvar i en föränderlig värld. För att förbli relevant måste TJR fortsätta att utvecklas för att möta dessa krav. TJRs främsta kännetecken är dess fokus på att lära ut en unik metod för positionering och rörelse med hjälp av väl definierade utgångslägen och rörelsemönster samt förflyttning från dessa ställningar för att implementera TJRs strategier för självförsvar. Peter anser att jujutsuskolor överbetonar ackumulering av ett stort antal tekniker utan att ta tillräcklig hänsyn till planering av strategier och taktiker som är relevanta för självförsvar i ett modernt samhälle. Det finns de som har tillbringat lång tid till träning och som kan många tekniker, men som fortfarande inte är kvalificerade att försvara sig. Ett strukturerat kampsystem måste adressera de aspekter av planering av strategier och taktiker som krävs för självförsvar. Vidare måste teknikerna arrangeras, läras ut och utvecklas på ett sätt som är konsekvent med det förhållningssättet och kunna användas i praktiken.

Kärnan i systemet är uppbyggt kring strategier för självförsvar genom att fokusera på en förståelse för de taktiska kraven på positionering och rörelse. Hur man gå till väga för att planera en strategi för att försvara sig själv är en viktig aspekt av systemet. En annan viktig del av systemet är att använda kroppsrörelser och avbalansering på ett mångsidigt sätt för att ge många alternativ för att kontrollera en aggressiv situation.

Även om fokus i TJR ligger på obeväpnad kamp, ingår det tekniker för att möta knivar, pinnar/påkar och skjutvapen. Systemet innehåller också offensiva tekniker med vapen. De vapen som används i systemet är tanbo (kort pinne/påk), jo (4 fots käpp), hanbo (käpp), manriki gusari (viktad kedja), och Bokken (träsvärd).

Grunden i hur vi jobbar med påk i TJR bygger på grundläggande slagtekniker. Nästa steg handlar om att kunna försvara sitt vapen om någon försöker att ta vapnet ifrån dig, det som på engelska brukar kallas "weapon retention". Det tredje och mest avancerade steget är att använda påken för att utföra och förstärka ledlås, om man behärskar detta steg så kan man minimera våldet genom att man inte behöver slå med vapnet för att försvara sig. Här diskuterar vi även strategier och taktik i hur man bär påken och när det kan vara lämpligt att introducera påken i en situation.

Tsutsumi Jugo Ryu lärs ut i en avslappnad stämning, med humor och ett vänligt sätt, vi sätter stolthet i att ha ett effektivt jujutsu system, men respekterar också att det finns många olika sätt att göra saker på och vi söker kontinuerligt efter mer effektiva sätt att optimera systemet för att ge eleverna i TJR ett effektivt system för kamp.

 Copyright 2009 by Peter D Clarke

(Översatt och anpassad av Leif Jonsson med tillstånd från Peter D Clarke från hans orginalförlaga)

Peter har för närvarande publicerat två böcker om TJR, dom finns att köpa här: